Efektywne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, jeśli ktoś zdecyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych na użytek w swoim przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzane do separatora powinny być oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można też decydować się na separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny musi mieć pojemność czynną odpowiadającą minimum stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z bieżącymi zapisami prawa. Do separatorów nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Dokładne wiadomości na temat wykorzystania separatorów wskazane są na witrynie www. Można też dowiadywać się kwestii szczegółowych od sprzedających. Jeżeli okaże się to kiedyś konieczne, wskazana firma zaoferuje również serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory świetnie wywiążą się ze swojej roli, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Umożliwiają to 2 procesy: łączenia cząstek w jedną oraz flotacji. Wówczas, w wyniku przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w większe skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i zgromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, gdyż po przekroczeniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości samodzielnie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wyboru jest kilka modeli separatorów, czyli można dopasować ten, jaki spełnia jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich posiadają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną, aby w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.

Dodaj komentarz