Obsługa przedsiębiorstw w kancelarii adwokackiej Iwony Cebo – Kubiczek przebiega sprawnie oraz opiera się na wysokich standardach. Podmioty gospodarcze mogą przede wszystkim skorzystać z bieżącej obsługi prawnej. Obejmuje ona: opracowywanie umów oraz opinii prawnych, opracowanie ogólnych reguł dystrybucji albo o świadczeniu usług, poradnictwo z obrębu prawa pracowniczego, sporządzenie kontraktów menadżerskich, projekty umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracowniczych i regulaminów dotyczących wynagrodzenia, opracowanie aktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, reprezentację w negocjacjach z klientami biznesowymi, reprezentowanie w sądzie.

Dlatego, w dziedzinie adwokat sprawy karne dąbrowa górnicza usługi podanej ekspertki traktowane są jako wieloaspektowe. Pomoc rozszerzona jest również o prawo handlowe, w zakresie problematyki do jakiej zaliczają się: tworzenie spółek, przekształcenia oraz likwidowanie spółek, odpowiedzialność cywilna oraz karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, opracowanie aktów wewnętrznych, opracowanie oraz opiniowanie umów oraz tematy z zakresu prawa upadłościowego oraz naprawczego. Przedsiębiorcy decydują się również na pomoc Iwony Cebo – Kubiczek dotyczące prawa administracyjnego oraz podatkowego.

Kancelaria gwarantuje im wtedy: reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, pozyskanie istotnych decyzji administracyjnych, sporządzanie odwołań od różnego rodzaju postanowień administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzenie odwołań od postanowień urzędów skarbowych, wsparcie prawne w sprawach z zakresu ustawy uchwalonej 29 sierpnia 1997 roku, wsparcie prawne w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także pomoc w sprawach odwołujących się do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Celem nawiązania współpracy, trzeba zadzwonić pod numer telefonu opublikowany na witrynie kancelarii i zapisać się na konsultację.

Dodaj komentarz